شنبه, 04 بهمن 1399

 

  اعضای هيات علمي گروه مهندسي مکانیک

 
 
 
 

  

  مهندس سعید امیری

 

تحصیلات : فوق لیسانس

مرتبه علمی : مربی

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک :

 

amiri

  

  دکتر جواد انفرادی

 

تحصیلات : دکتری تخصصی

مرتبه علمی : استادیار

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-رباتیک

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک :

 

Javad Enferadi2

  

  دکترمنصور بقاییان

 

تحصیلات : دکتری تخصصی

مرتبه علمی : استادیار

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

baghaian

  

  دکترمحمد رحیم ترشیزیان

 

تحصیلات : دکتری تخصصی

مرتبه علمی : استادیار

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

torshizyan

 

  دکتر مهرداد جبارزاده

 

تحصیلات : دکتری تخصصی

مرتبه علمی : دانشیار

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

Mehrdad Jabbarzadeh

  

  دکتر جواد جهانپور

 

تحصیلات : دکتری تخصصی

مرتبه علمی : دانشیار

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

jahanpour

  

  دکتر ایمان زحمتکش

 

تحصیلات : دکتری تخصصی

مرتبه علمی : دانشیار

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

ImanZahmatkesh

 

  دکترحامد سلطانی

 

تحصیلات : دکتری تخصصی

مرتبه علمی : استادیار

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک :

soltani resize

 

  دکتر سعید سهیلی

 

تحصیلات : دکتری تخصصی

مرتبه علمی : استادیار

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

soheyli

 

  دکتر رضا صالح

 

تحصیلات : دکتری تخصصی

مرتبه علمی : استادیار

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک :

 

Reza Saleh2

 

  دکتر سید محمود علوی

 

تحصیلات : دکتری تخصصی

مرتبه علمی : استادیار

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک :

 

 Mahmood Alavi

 

  مهندس رضا فرامرزی

 

تحصیلات : فوق لیسانس

مرتبه علمی : مربی

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 Faramarzi-100x120

 

  دکتر یدالله فرزانه

 

تحصیلات : دکتری تخصصی

مرتبه علمی : استادیار

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک :

 

 814719300 17306

 

  مهندس اردشیر فرشیدیان فر

 

تحصیلات : فوق لیسانس

مرتبه علمی : مربی

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک :

 

 farshidianfar

 

  مهندس سیدامیر کرمی نژاد (مدیر گروه)

 

تحصیلات :  دانشجوی دکتری تخصصی

مرتبه علمی : مربی

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 korminejad

 

  دکترحمید رضا گشایشی

 

تحصیلات : دکتری تخصصی

مرتبه علمی : دانشیار

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 goshayeshi

 

  دکتر اسماعیل گلمکانی  

 

 

تحصیلات : دکتری تخصصی

مرتبه علمی : دانشیار

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک :

 Me Golmakani

 

  دکتر بهروز لطفی

 

 

تحصیلات : دکتری تخصصی

مرتبه علمی : استادیار

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

 

 behrooz-Lotfi S

 

  دکتر وحید نجاتی

 

 

 

تحصیلات : دکتری تخصصی

مرتبه علمی : استادیار

رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

رزومه استاد

برنامه هفتگی حضور استاد

پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 nejati

 

  دکتر حمید ممهدی هروی

 

  

 تحصیلات : دکتری تخصصی

 مرتبه علمی : استادیار

 رشته و گرایش : مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

 رزومه استاد

 برنامه هفتگی حضور استاد

 پست الکترونیک :

 heravi