سه شنبه, 25 مرداد 1401

گروه مكانيك يكي از اولين رشته هاي دانشگاهي است كه در دانشگاه آزاداسلامي واحد مشهد در سال 1362 تاسيس گرديد . اين رشته در ابتدا دارايگرايش پيوسته سيالات بود كه پس از آن گرايش جامدات و گرايشهاي ناپيوسته سيالات و جامدات اضافه گرديد . در سال 1384 با مجوز وزارت علوم، مقاطع تحصيلات تكميلي در گروه مكانيك تاسيس گرديد . گروهمكانيك از نظر هيات علمي داراي كادري معتبر شامل 3 دانشيار و 12استاديار و 4 مربي مي باشد . در حال حاضر گرايش هاي گروه شامل :

كارشناسي پيوسته مكانيك، كارشناسي پيوسته خودرو، كارشناسي ارشد درگرايش هاي طراحي كاربردي، تبديل انرژي، سيستم هاي انرژي، تكنولوژيانرژي، مكانيك خودرو و مكاترونيك و همچنين دكتري تبديل انرژي بوده وقريب 1000 دانشجو در گروه مكانيك مشغول تحصيل مي باشند.

گروه مكانيك داراي آزمايشگاه وكارگاه هاي تخصصي به شرح زير مي باشد:

-1 آزمايشگاه مكانيك سيالات: بررسي نيروي هيدرو استاتيك، افت فشاردر لوله، پمپ هاي سانتريفوز سري و موازي، پمپ سانتريفوژ، جتآب، بررسي كانال روباز، دبي سرريزها، اندازه گيري دبي (ونتوري –اريفيس – روتامتر)

-2 آزمايشگاه ترموديناميك و انتقال حرارت: برج خنك كن ( انتقال جرم و حرارت)، انتقال حرارت تشعشعي، خشك كن، موتور ديزل، موتوربنزيني، سردخانه، مبدل آب به هوا، مبدل پوسته و لوله، مبدل دوبل

-3 آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات: دستگاه تست چرخدنده هاي ساده، دستگاه تست چرخدنده هاي خورشيدي، دستگاه تست گاورنر،دستگاه تست ارتعاشات (جرم -فنر - آونگ مركب)، دستگاه تستارتعاشات پيچشي، دستگاه ژيروسكوپ، دستگاه تست بادامك، دستگاهتست سرعت بحراني، دستگاه تست بالانسينگ استاتيكي و ديناميكي،دستگاه ارتعاشات عرضي تير دوسر مفصل، دستگاه ارتعاشات عرضيتير يكسر مفصل يكسر آزاد، مجموعه مكانيزمهاي روميزي دستي

-4 آزمايشگاه مقاومت مصالح: دستگاه اندازه گيري كرنشي، دستگاه پيچش، دستگاه كشش، دستگاه تير يكسر گيردار، دستگاه تير دو سرمفصل، دستگاه ضربه، دستگاه مركز برش، دستگاه كمانش، دستگاهكرنش سنجي، دستگاه خستگي

-5 كارگاه ماشين ابزار: 6 دستگاه تراشكاري با طول قطعه كار 1 تا 2متر، 4 دستگاه فرزكاري دو محوره، 2 دستگاه دريل ستوني، دستگاه ابزار تيزكن، دستگاه دريل راديال ستوني بزرگ، دستگاه تراش نيم متري

-6 كارگاه جوشكاري: 6 عدد ترانس جوش 220 ولت 460 آمپر، ترانسدستگاه قيچي دستي بزرگ و ،MIG و TIG جوش 400 آمپرمتوسط، دستگاه گيوتين 2 متري، دستگاه ورق خم كن 2 متري،

دستگاه دريل روميزي، دستگاه سنگ روميزي، دستگاه اره فلكه، 45عدد كپسول جوش گاز استيلن، 17 عدد كپسول جوش گاز اكسيژن

-7 كارگاه اتومكانيك: دستگاه تست سوخت رساني (انژكتور)، دستگاه تست سيستم گرمايش و سرمايش (كولر) ،ECU تست برد و405 و پرايد و ديزل گازوئيلي روي فرم GLX موتورهاي پژو 206 و

-8 تجهيزات آزمايشگاهي گروه خودرو: دستگاه آنالايزر 5 گاز ايتاليايي،دستگاه شارژ گاز كولر تمام فول ايتاليايي، دستگاه تست نشت يابتنشيومتر ،TM ژاپني، ترمومتر لوترون مدل 952 CNG گازفرانسوي، پرس هيدروليكي 12 تن، جرثقيل سقفي آويز، جكسوسماري 2.5 تن، دستگاه بالانس ديناميكي، دستگاه تنظيم موتوردياگ رايان خودرو، دستگاه جايگزين باتري، دستگاه شارژ باتري،دستگاه فرز دوطرفه، فشارسنج ديزل، كمپرس سنج، كمپرسور باد،دستگاه خودروي پژو 206 زنده تيپ 3، جك قيچي دوبل شركت راوايتاليا، دريل، دستگاههاي جوش و دستگاه پروفيل بر

-9 تجهيزات تخصصي گروه خودرو (آماده خدمت به خارج از دانشگاه):

بستر تست ،CNG بستر تست موتور و گيربكس پرايد دو گانه سوز

بستر تست موتور ،EF موتور و گيربكس سمند دوگانه با موتور ملي ديزل فرگوسن، دستگاه تست وتنظيم پمپ هاي انژكتوري ديزل،دستگاه تنظيم سيستم فرمان وتعليق

( مجوزها و تاييد علمي نتايج توسط اعضاي هيات علمي گروهمهندسي خودروي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد انجام مي پذيرد.)

همچنين اعضاي هيات علمي با توجه به توانايي بسيار و امكانات بالقوه ضمنپرورش دانشجويان توانمند در پروژه هاي صنعتي شركت نموده اند ك كه ازآن ميان مي توان به پروژه هايي نظير:

1. ساخت دستگاه پايلوت لايه روبي

2. طرح پيشگيري از كاويتاسيون(پمپ هاي شناور در چاه عميق)

3. مجهز نمودن پمپ هاي شناور پوششي جهت جلوگيري از نفوذ ماسهبه داخل پمپتوليد ) CHP 4. بررسي احداث نيروگاه مبدل هاي مقياس كوچك همزمان برق و حرارت) در واحد هاي بيمارستاني

و... اشاره نمود.از فعاليتهاي عمده انجمن علمي گروه مكانيك مي توان به ساخت خودرويدو نفره و شركت در مسابقات خودروهاي الكتريك ي دانشگاه صنعتي شريف؛و نيز برگزاري دو دوره مسابقات اتوكاپ (ساخت خودروهاي مدل) و

همچنين برگزاري همايشها و كلاسهاي حل تمرين اشاره نمود.