سه شنبه, 25 مرداد 1401

آزمايشگاه ترموديناميك

 

 آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات

 

 آزمايشگاه سيالات

 

آزمايشگاه مقاومت

 

آزمايشگاه نرم افزارهاي تخصصي

 

 كارگاه اتومكانيك 

 

كارگاه جوشكاري

 

 كارگاه ماشين ابزار وcnc